Goju ryu karate

Goju ryU

Goju Ryu är en karatestil som består av hård träning med mjukt sinnelag. Goju Ryu står för “hårdmjuk”. Bakgrund Grundare av stilen är Chojun Miyagi (1888-1953) som var elev till Kanryo Higaonna (1852-1915), grundare av stilen Naha-te. Goju Ryu utgår från stilen Naha-te, där te, som betyder hand, är vad “karate” tidigast är känt som på Okinawa. Naha är en stad på Okinawas huvudö. Naha-te, kännetecknas av korta, cirkulära rörelser, “vridfixerade” ställningar där kampen utförs på mycket nära håll. Korrekt utförd andning är en stor del av Naha-te som också är utmärkande för Goju ryu.

Vad innebär Goju Ryu?

Goju Ryu är ett närstridssystem baserat på cirkulära blockeringar, ledmanipulation och sparktekniker från början på nedre delen av kroppen men som idag även tillämpar sparkar till kroppen övre delar. Dynamisk spänning och andning är en stor del av systemet och ingår i samtliga moment.

  • GO (hård)
  • JU (mjuk)
  • RYU (stil)
  • (på den)
  • KARA (tomma)
  • TE (handens)
  • DO (väg)

Goju Ryu stilen utvecklas

Gogen Yamaguchi, (1909- 1989) som var elev till Chojun Miyagi utvecklade Goju ryu ytterligare och hade 10:e dan vid sin död. En verklig mästare som var känd för sina mycket hårda träningsmetoder.

Vad betyder karate?

Tidigare skrevs karate med tecken som på kinesiska utläses Tang Shou, vilket betyder Tangdynastins hand, alltså i förlängning kinesisk hand. Detta reflekterar karatens arv från och dess påverkan av kinesiska kampstilar. Under tidigt 1900-tal, när karaten fördes från Okinawa till de japanska huvudöarna, “japaniserades” tecknen till att betyda “tom hand”, då det ansågs bättre och finare att skriva “karate” med en japansk mening.